Ulica Pokojska zostanie przebudowana!

     17 maja Pani Wójt Sybilla Stelmach i Wojewoda Opolski Pan Sławomir Kłosowski podpisali umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych w naszej gminie.

     Przebudowie zostaną poddane dwie drogi gminne, a jedną z nich będzie ulica Pokojska w Lubieni!!!

To bardzo dobra wiadomość 🙂

Niebawem więc możemy się spodziewać rozpoczęcia robót w terenie.

Prosimy o wyrozumiałość i ostrożną jazdę.

     Inwestycje będą obejmowały kompleksową przebudowę dróg – wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na całej długości dróg, utwardzenie poboczy tłuczniem oraz wykonanie odwodnienia.

     Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Pokojskiej a także na poprawę komfortu użytkowania i dostępności komunikacyjnej nie tylko mieszkańcom Lubieni.