Już wkrótce w Lubieni zostanie utworzony KLUB SENIORA.

     W ramach programu Senior + na lata 2021-2025 pozyskano 200 tys. zł dofinansowania na utworzenie na terenie naszej gminy II KLUBU SENIORA.

     Powstanie on w lubieńskiej świetlicy wiejskiej i ma być miejscem spotkań seniorów, którzy będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach.

     Pomieszczenia zostaną wyremontowane, zmodernizowane i wyposażone. Prace remontowe oraz wyposażenie obiektu zakończą się w czwartym kwartale tego roku.

     Utworzenie KLUBU SENIORA pozwoli na przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, będzie pomocne w utrzymaniu prawidłowej kondycji psychofizycznej seniorów, pomoże osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, poszerzy ich wiedzę oraz będzie stanowiło wsparcie dla rodzin w opiece nad nimi.