OTWARCIE KLUBU SENIORA

     20 stycznia 2022 r. miało miejsce otwarcie KLUBU SENIORA w Lubieni, który powstał w ramach projektu Senior + na lata 2021-2025.

     W uroczystości otwarcia Klubu Seniora udział wzięli zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni seniorzy.

     Uroczystego otwarcia oraz przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Mieczysław Wojtaszek, dyrektor GOPS Pani Barbara Piekarek, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń oraz Radna Gminy Popielów Pani Janina Piekarz.

     Klub Seniora powstał w świetlicy wiejskiej, która została gruntownie wyremontowana oraz wyposażona w nowe sprzęty i urządzenia.

     Seniorzy mają do swojej dyspozycji przestronną salę spotkań, salę rehabilitacyjną, kuchnię, szatnię oraz toalety.

     Klub będzie miejscem spotkań osób, które ukończyły 60 lat i chcą aktywnie spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje.

     Seniorzy będą mogli korzystać z różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i prozdrowotnych pod okiem wykwalifikowanej kadry.

     Bardzo dziękujemy Pani Wójt, Sybilli Stelmach, za realizację tak wspaniałego przedsięwzięcia. To dzięki niej powstało miejsce dedykowane seniorom, miejsce, w którym będą mogli się spotykać we własnym towarzystwie.