Mieszkańcy Lubieni rozdysponowali pieniądze z funduszu sołeckiego na 2020 rok.

18 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Lubieni odbyło się zebranie wiejskie. Głównym tematem było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Pani sołtys przedstawiła propozycje podziału funduszu sołeckiego na przyszły rok. Każde z proponowanych przedsięwzięć zostało szczegółowo przedstawione i właściwie uzasadnione. Po wnikliwej dyskusji zebrani jednogłośnie zatwierdzili przedsięwzięcia do realizacji w 2020 r.

Zdecydowano o następującym przeznaczeniu funduszu sołeckiego na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Zakup lamp solarnych – 6000 zł.

2. Poprawa estetyki infrastruktury i terenów zielonych – 1700 zł.

3. organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych – 5000 zł.

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej doposażenie – 6770,90 zł.

Wniosek o realizację ww. zadań z funduszu sołeckiego formalnie w Urzędzie Gminy w Popielowie złoży sołtys wsi – Jolanta Stokłosa. Wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym. Po jego zatwierdzeniu pieniądze zostaną wydane zgodnie z dyspozycją mieszkańców.