Sponsor Protec

Dziękujemy firmie Protec za przekazane darowizny na rzecz naszego sołectwa.