Iza

Tutniej Tenisa Stołowego – Lubienia 2020 – 7a